სპოსნსორები და მხარდამჭერები

დამფუძნებელი ორგანიზატორი

გენერალური სპონსორი

ოქროს სპონსორი

სპონსორი

სპონსორი

მხარდამჭერი

მხარდამჭერი

მხარდამჭერი

მხარდამჭერი

მხარდამჭერი

მხარდამჭერი