დასრულდა განაცხადების მიღება

დასრულდა განაცხადების მიღება

„მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს“ პირველი ეტაპი, სააპლიკაციო ფორმების შევსება, დასრულდა.
სულ შემოსულია 104 განაცხადი.
ამჟამად მიმდინარეობს ტექნიკური შემოწმება.
☝ შემდეგ ეტაპზე გადასული ყველა აპლიკანტი არაუგვიანეს 25 აპრილისა მიიღებს შეტყობინებას ელექტრონულ ფოსტაზე.
✊ მომავალი განათლებაშია!