ჟიური-10

სოფიკო ლობჟანიძე

ხელმძღვანელი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების სკოლა

ჟიურის წევრები