სოფო ლობჟანიძე-min

სოფიკო ლობჟანიძე

ხელმძღვანელი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების სკოლა

ჟიურის წევრები