ჟიური-01

სიმონ ჯანაშია

განათლების დოქტორი

ჟიურის წევრები