რევაზ აფხაზავა-min

რევაზ აფხაზავა

ოფიცერი

განათლების პოლიტიკის ადვოკატირების ოფიცერი

ჟიურის წევრები