ჟიური-06

ლიკა ღლონტი

განათლების კოალიციის  გამგეობის წევრი

ერასმუს + საქართველოს ეროვნული ოფისის კოორდინატორი,

განათლების კოალიციის  გამგეობის წევრი

ჟიურის წევრები