ჟიური-15

მედია კაკაჩია

პროექტების მენეჯმენტის სპეციალისტი

USAID განათლების პროექტების მენეჯმენტის სპეციალისტი

ჟიურის წევრები