მანანა რატიანი-min

მანანა რატიანი

დირექტორის მოადგილე
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

ჟიურის წევრები