ჟიური-09

მაია კობახიძე

პრეზიდენტი
საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირი

ჟიურის წევრები