ჟიური-14

მაია ცირამუა

ფსიქოლოგი

ტრენერი და კონსულტანტი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სფეროში

ჟიურის წევრები