მაგდა მაღრაძე-min

მაგდა მაღრაძე

დირექტორი
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი – საქართველო

ჟიურის წევრები