ჟიური-07

ირინა ხანთაძე

გამგეობის თავმჯდომარე

ტრენინგისა და კონსულტაციის ცენტრი (CTC), აღმასრულებელი დირექტორი

განათლების კოალიციის გამგეობის თავმჯდომარე

ჟიურის წევრები