გიორგი მაჩაბელი-min

გიორგი მაჩაბელი

აღმასრულებელი დირექტორი
განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტი

ჟიურის წევრები