ჟიური-16

ელიზბარ ელიზბარაშვილი

პროფესორი
თავისუფალი უნივერსიტეტი

ჟიურის წევრები