ავთანდილ აბდუშელიშვილი-min

ავთანდილ აბდუშელიშვილი

დირექტორი

საქართველოს სკოლის ადმინისტრატორთა ასოციაცია აღმასრულებელი დირექტორი

ჟიურის წევრები