ჟიური-05

ავთანდილ აბდუშელიშვილი

დირექტორი

საქართველოს სკოლის ადმინისტრატორთა ასოციაცია აღმასრულებელი დირექტორი

ჟიურის წევრები