პავლე თვალიაშვილი-min

პავლე თვალიაშვილი

დირექტორი

ზრდასრულთა განათლების სპეციალისტი/საერთაშორისო ტრენერი
სიქა-საგანმანათლებლო ინიციატივების ქართული ასოციაცია-დამფუძნებელი
განათლების და მართვის გუნდი (EMT)-დამფუძნებელი, დირექტორი.

ჟიურის წევრები