ირინა ხანთაძე

ირინა ხანთაძე

ტრენინგისა და კონსულტაციის ცენტრი (CTC), აღმასრულებელი დირექტორი

განათლების კოალიციის გამგეობის თავმჯდომარე

ჟიურის წევრები