გახდი ჯილდოს მხარდამჭერი

32% funded

10.000 ლარი

მასწავლებლის ეროვნული ჯილდო არის განათლების მხარდაჭერაზე მიმართული საზოგადოებრივი კამპანია, რომელიც მიზნად ისახავს პროფესიის პოპულარიზაციას და პრესტიჟის ზრდას. კამპანია ავლენს წარმატებულ მასწავლებლებს და წარუდგენს მათ ფართო საზოგადოებას. საზოგადოების ჩართულობის გაზრდის მიზნით 2019 წლიდან ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს აქვთ საშუალება გაიღონ ფულადი შემოწირულობა ჯილდოს საპრიზო ფონდში და თავიანთი წვლილი შეიტანონ მასწავლებლის პროფესიის განვითარებაში!

ჯილდოს მხარდამჭერთა სია

Personal Info

Donation Total: 5.00 ₾