თამარ ადამია

თამარ ადამია

თამარ ადამია მუშაობს დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაშავერას და თბილისის N26-ე საჯარო სკოლაში სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მასწავლებლად. თამარის პედაგოგიური პრაქტიკა გამორჩეულია, რადგან ფსიქოლოგად, მასწავლებლად და ტრენერად მუშაობის გამოცდილება ეხმარება მარტივად შეძლოს ღირებულებებზე დაფუძნებული სწავლება. მაგალითად: მოსწავლეებში ეკოცნობიერების ასამაღლებლად გეგმავს ორიგინალურ ეკო გამოფენებს, წიგნიერების დონის ასამაღლებლად საბავშვო საგანმანათლებლო წიგნების პრო­ექტებს, შემოქმედებითობის გასავითარებლად-გამოფენებსა და სატელევიზიო მასტერ­კლასებს. მოსწავლეებს ასწავლის განსხვავებულად შეხედონ უკვე არასაჭირო ნივთს და აღმოაჩინონ მისი ორი­გი­ნალურად გამოყენების გზები. თამარი თვლის რომ ,,კეთებით სწავლა“ ერთ-ერ­თი უმთავრესი პროცესია სასკოლო ცხოვრებაში.

თამარი ატარებს საწრეო და საკლუბო მუშაობას, მისი მოსწავლეები მონაწილეობას იღებენ შემოქმედებით კონფერენციებში, კონკურსებსა და გამოფენებში, იმსახურებენ სიგელებსა და სერ­ტი­ფიკატებს. თამარის რამდენიმე მოსწავლე სახელოვნებო ფაკულტეტის სტუდენტია, ისინი თვლი­ან რომ ეს მათი მასწავლებლის დამსახურებაა, რადგან სკოლის პერიოდში ხშირად მონაწი­ლეობას იღებდნენ საინტერესო პროექტში.

თამარი ადგილობრივი სკოლის მასწავლებლებთან გამოცდილების გაზიარების მიზნით აწ­ყობს სამუშაო შეხვედრებს, საჩვენებელ გაკვეთილებს და ეხმარება მათ პროფესიულ ზრდაში. ასევე, როგორც აქტიური მოქალაქე და მასწავლებელი, მოსწავლეებთან და მშობლებთან ერთად მართავს ეკოგა­მოფენებს საქველმოქმედო მიზნით, იღებს მოწვევებს და სტუმრობს საგანმანათლებლო არა­ფორ­­მალურ ღონისძიებებს, რომელიც იგეგმება საქართველოს სკოლებსა და ბიბლიო­თეკებში, ტელე­ვიზიებსა და რადიოში, მოსწავლეებში წიგნიერების დონის ასამაღლებლად. შეხვედრებზე საუბ­რობს წიგნების მნიშვნელობაზე, უკითხავს თავის ზღაპრებს, მოთხრობებს, შემდეგ ატარებს სახე­ლოვნებო მასტერკლასებს და თავის საქმიანობას აზიარებს ბლოგით. არის მასწავლებელთა გა­დამზადების ცენტრის “ლიბო-მნტ”-ს ტრენერი პროფესიულ უნარებში. პერიოდულად თანამშ­რომ­ლობს ჯანდაცვის სამინისტროსთან და არტთერაპიის სეანსებით მდგომარეობას უმსუბუქებს ტრე­ფიკინგისა და ოჯახური ძალადობის მსხვერპლ ქალბატონებსა და ბავშვებს; მონაწილეობას იღებს საქართველოს დაწყებითი განათლების (G-priEd)-ის და არასამთავრობო ორგანიზაცია “ზეკარის” პრო­ექტებში საბავშვო მწერლისა და ტრენერის რანგში. არის “პროფესიონალ ფსიქოლოგთა და პე­დაგოგთა ასოციაციის” (პფპა) დამფუძნებელი და წარმატებით ახორციელებს პედაგოგთა გადა­მზადებას.

ბიოგრაფია

თამარ ადამია დაიბადა 1966 წლის 14 ივნისს. დაამთავრა ს.ს. ორბელიანის სახელმწიფო ინსტიტუტი-პედაგოგიკა-ფსიქოლოგიის ფა­კულტეტი და სახელოვნებო სპეციალობა; მუშაობდა გაგრის და თბილისის საბავშვო ბაღებ­ში, “sos ბავშვთა სოფელში” ფსიქოლოგად და მასწავლებლად; 2004 წლიდან დაიწყო თავისი საბავშვო წიგნების გამოცემა. 2010 წლიდან გახდა ვ. ესვანჯიას სახ. იტალიურ სკოლა “ცისკარის” ფსიქოლოგი და ხე­ლოვნე­­ბის მასწავლებელი. პარალელურად “ლიბო-მნტ”-ს ტრენერი, 2012-15 წლებში ტელე­ვიზიებში მიჰ­ყავდა საბავშვო გადაცემები; 2014 წლიდან ჩარ­თულია ,,ასწავლე საქართველოსთვის“ პროგრამაში კონსულტანტ-მასწავლებლად. ის არის 30 მეტი შემეც­ნები­თი, მხატვ­რული, ასევე გრიფირებული სასკოლო სახელმძღვანელოს ავტორი. მათ შორისაა ბესტსე­ლერი “მხიარული დედაენა” რომელიც 18-ჯერ გამოიცა და პოპულარულია არა მარტო საქარ­თველოში, არამედ საზღვარგარეთ-ემიგრანტ ბავშვებში. მონაწილეობდა დაწყებითი განათლების (G-priEd)-ის პროექტში მწერლის სტატუსით. 2019 წელს მონაწილეობა მიიღო მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს კონკურსში და გახდა საუ­კეთესო ათეულის წევრი. ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.