Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

მიხეილ ცქვიტაია

მიხეილ ცქვიტაია

მიხეილ ცქვიტაია მიხეილ ცქვიტაია 1996 წლიდან მუშაობს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში, სსიპ აფხაზეთის N10 საჯარო სკოლაში სამოქალაქო განათლებისა და ისტორიის მასწავლებლად. მისი პედაგოგიური პრაქტიკა მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლებით გამოირჩევა. იგი ცდილობს ჩამოუყალიბოს მოსწავლეებს ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებები, შესძინოს ცხოვრებისათვის აუცილებელი ცოდნა და უნარები, ხელი შეუწყოს მათ აქტიურ და კონკურენტუნარიან მოქალაქეებად ჩამოყალიბებას, რათა შეძლონ წვლილი შეიტანონ ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოების შექმნაში.

მიხეილი ცდილობს სწავლა-სწავლების პროცესში აქტიური მსმენელისა და ფასილიტატორის როლი შეასრულოს, ხოლო თავად მოსწავლეები სასწავლო პროცესის მთავარი მოქმედ პირებად აქციოს. ის ხშირად იყენებს სხვადასხვა ინტერაქციულ მეთოდს, რათა ყველა მოსწავლე აქტიურად ჩართოს ფორმალურ თუ არაფორმალურ აქტივობებში. მაგალითად, დაბალი აქტივობის მოსწავლეთათვის მან შექმნა „ბუბუს თამაშები“, ბანქოს ტიპის თამაში, რომლებზეც ფაქტები, სურათები და ელემენტებია აღბეჭდილი. თამაშის პრინციპი ისაა, რომ უდიდესს მიჰყავს უმცირესი ან ბარათები თვისობრივად უნდა უკავშირდებოდეს ერთმანეთს.

სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების მიზნით, მან სკოლაში ჩამოაყალიბა სამოქალაქო კლუბი, ინტელექტ-კლუბი „ჭკვიანი ბუ“, ეკო-კლუბი „მწვანე რეინჯერები“, გრაფიკოს-ანიმატორთა კლუბი „ პატარა ანიმატორი“, „ლიტერატურული ოდა!“ კოლეგებთან ერთად – „მკითხველთა კლუბი“, კინო-კლუბი“. თანამშრომლობს „გლობალური გარემოს დაცვის ფონდთან“, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრთან“, ასოციაცია ,,ათინათთან’’, „ჰაბის რეგიონულ კორპუსთან“ და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან არის თანადამფუძნებელი არასამთავრობო ორგანიზაციისა „მომავლისათვის“ და არის აქტიური წევრი ქალთა საინიციატივო ჯგუფისა „თანასწორი“ – „ქალთა გაძლიერება მომავლისათვის“.

პროფესიისა და საგნის პოპულარიზაციის მიზნით, იგი პერიოდულად უწევს კონსულტაციებს სხვადასხვა სკოლის მოსწავლეებს პროფესიის არჩევასთან დაკავშირებით, აგრეთვე, აქტიურად თანამშრომლობს უნივერსიტეტებთან და სკოლის წარმატებული კურსდამთავრებულებთან მიხეილ ცქვიტაია არის რესურსცენტრთან არსებული ჩხოროწყუს მასწავლებელთა კლუბის აქტიური წევრი.

მიხეილმა აქტიური მონაწილეობა მიიღო ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში მოქალაქეთა ბიუროს შექმნაში, რომელიც მუშაობის ერთი ფანჯრის პრინციპით და მოქალაქეთა მომსახურებას ამარტივებს. ასევე, მან მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის პროგრამის ფარგლებში განახორციელა პროექტი „სპეკალი ჩვენს სკოლაში – მასწავლებელთა ურთიერთთანამშრომლობა თანამედროვე ტექნოლოგიების მეშვეობით“, რომელიც ითვალისწინებდა გაკვეთილების ვიდეოგადაღებასა და განხილვა-გაანალიზებას. მისი აქტიურობით მოპოვებული გრანტების საერთო რაოდენობამ, სკოლისა და თემის განვითარებისათვის, ოთხ ასეულ ათას ლარს გადააჭარბა.

ბიოგრაფია

მიხეილ ცქვიტაია დაიბადა 1973 წლის 2 აპრილს, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში. დაამთავრა დაბა ჩხოროწყუს N2 საჯარო სკოლა და იმავე წელს ჩაირიცხა თბილისის საერო უნივერსიტეტში ისტორიის ფაკულტეტზე. 2001 წელს ჩაირიცხა ცხინვალის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტზე. 1996 წლიდან მუშაობს საერო სკოლა-გიმნაზიაში ისტორიის მასწავლებლად და დირექტორის მოადგილედ აღმზრდელობით დარგში. 2002 წლიდან მუშაობს სსიპ აფხაზეთის N10 საჯარო სკოლაში ისტორიისა და სამოქალაქო განათლების მასწავლებლად. დააფუძნა არასამთავრობო ორგანიზაცია „მომავლისათვის“. არის სათემო განვითარების საინიციატივო ჯგუფის წევრი. 2019 წელს მონაწილეობდა მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს კონკურსში და გახდა ათეულის წევრი. ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.