Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ლაურა გოტიაშვილი

ლაურა გოტიაშვილი

ლაურა გოტიაშვილი მუშაობს სოფელ ქვემო არქევანის საჯარო სკოლაში ქართული, როგორც მეორე ენის და ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლად. 2013 წლიდან ჩართულია „არაქართულენოვანი სკოლების პროფესიული მხარდაჭერის“ პროგრამაში. გავლილი აქვს სტაჟირება ევროპარლამენტში, ქ. ბრიუსელში.

ლაურა მუშაობს აზერბაიჯანულენოვან სკოლაში და აქტიურად ცდილობს მოსწავლეებს შეაყვაროს საქართველო და ჩამოუყალიბოს ტოლერანტული ღირებულებები. მისი პედაგოგიური პრაქტიკა ემყარება პროექტებით სწავლებას, კერძოდ კეთებით სწავლას. მოსწავლეების ინტერესისა და მოტივაციის ზრდისათვის იყენებს როგორც ფორმალური, ასევე არაფორმალური სწავლების მეთოდებს. მეგობრული სასწავლო გარემოს შექმნის მიზნით ატარებს სხვადასხვა ღონისძიებებს ბულინგის წინააღმდეგ, რაც ეხმარება მოსწავლეებს განუვითაროს ჯგუფურად მუშაობის უნარ-ჩვევები.

2016 წლიდან ლაურა ახორციელებს პროექტს „სკოლის სტამბა“, რომლის ფარგლებშიც მოსწავლეები ირჩევენ მათთვის სასურველ თემას, იძიებენ ინფორმაციას, ხატავენ შესაბამის ილუსტრაციებს, ქმნიან წიგნების ელექტრონულ ვერსიებს, არსებული რესურსების ფარგლებში ბეჭდავენ, კინძავენ და შემდეგ ნაშრომს წარუდგენენ სკოლას. ასევე, წიგნების კითხვისა და ბიბლიოთეკის პოპულარიზაციის მიზნით ლაურამ ჩამოაყალიბა „მკითხველთა კლუბი“, რომლის მონაწილე მოსწავლეებიც ქართულ ენაზე კითხულობენ წიგნებს და ერთმანეთს უზიარებენ შეძენილ ცოდნას. 2019 წელს ევროკავშირისა და ნატოს შესახებ ცნობიერების  ზრდის მიზნით ლაურამ დაიწყო ლექციების კურსი X-XI-XII კლასის მოსწავლეებისათვის და გაიმარჯვა „ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის“ მიერ ორგანიზებულ კონკურსში „100 ლექცია ევროპის შესახებ“.

ლაურა აქტიურად მუშაობს სოფელში მცხოვრებ მოსახლეობასთან. ასწავლის რეზიუმეს, განცხადების, აპლიკაციების თუ სხვა ოფიციალური დოკუმენტების მომზადებას. ასევე, 2018 წელს ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს, იძულებით გადაადგილებულ, მცირე შესაძლებლობების მქონე ახალგაზრდებს ჩაუტარა გრძელვადიანი ტრენინგი ადგილობრივი თვითმართველობის საქმიანობაში ჩართვის სხვადასხვა მეთოდების, ელექტრონული მმართველობისა და სამოქალაქო აქტივიზმის მნიშვნელობის შესახებ.

ლაურა ყოველთვის გამოთქვამს მზადყოფნას, გაუზიაროს ცოდნა და გამოცდილება სტერეოტიპებთან და ბულინგთან ბრძოლის კუთხით. ის ხშირად ატარებს ტრენინგებს აღნიშნული მიმართულებით სხვადასხვა სკოლის მოსწავლეებისათვის.

ბიოგრაფია

ლაურა გოტიაშვილი დაიბადა 1991 წლის 2 მარტს, ქ. ქუთაისში. 2009 წელს დაამთავრა ქუთაისის N8 საჯარო სკოლა. ამავე წელს გახდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულების სტუდენტი. 2013 წლიდან ჩართულია პროგრამაში „ქართული ენა მომავალი წარმატებისათვის“ და ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო არქევანის საჯარო სკოლაში  ასწავლის ქართულ ენას.  2015 წელს სწავლა გააგრძელა საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამაზე, რომელიც  ხორციელდება ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და გერმანიის ქ. შპაიერის ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა უნივერსიტეტის თანამშრომლობის საფუძველზე. 2017 წელს გაიარა სტაჟირება ევროპარლამენტში, ქალაქ ბრიუსელში ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტში განათლებისა და კულტურის კომიტეტთან თანამშრომლობით. 2019 წელს მონაწილეობდა მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს კონკურსში და გახდა ათეულის წევრი.