ფორმის შევსების დასრულებამდე დარჩა

1 მარტი - 25 აპრილი

რეკომენდაციები

დაურთეთ მხოლოდ PDF, JPG ან TXT ფაილი
დაურთეთ მხოლოდ PDF, JPG ან TXT ფაილი

ფოტოსურათი

გთხოვთ ატვირთოთ ორი მაღალი რეზოლუციის ფოტო, რომელიც გადაღებულია ბოლო 2 წლის განმავლობაში. ფოტო კარგად უნდა წარმოაჩენდეს თქვენს გამოსახულებას და სასურველია გადაღებული იყოს პროფესიულ გარემოში.
აღნიშნული ფოტოს ატვირთვით თქვენ ადასტურებთ, რომ კონკურსის ორგანიზატორებს უფლება აქვთ თქვენი ფოტო მხოლოდ კონკურსის ფარგლებში გამოიყენონ. საჯარო გავრცელების მიზნით ფოტოს პროფესიული დამუშავება და გავრცელება შეეხებათ მხოლოდ საუკეთესო ათეულის წევრ კანდიდატებს.

დაურთეთ მხოლოდ PDF, JPG ან TXT ფაილი
დაურთეთ მხოლოდ PDF, JPG ან TXT ფაილი

ვიდეო

გთხოვთ, გამოგვიგზავნოთ არაუმეტეს 3 წუთის ხანგრძლივობის ვიდეო (efacoalition@efageorgia.ge).
ვიდეო ჩანაწერში გთხოვთ ისაუბროთ თქვენი პროფესიული საქმიანობის საკვანძო მიდგომებისა და მიღწევების შესახებ. ვიდეო შესაძლებელია გადაიღოთ საკუთარი ტელეფონით ან ჩაწეროთ ზუმისა თუ სხვა ანალოგიური ონლაინ პლატფორმების გამოყენებით. ჩანაწერის მაღალი ხარისხი არ არის მოთხვნილიო. გაითვალისწინეთ, რომ 1. ვიდეოს ვიზუალური თუ მხატვრული მხარე არ შეფასდება. 2 დროის რეგლამენტის დაცვა მკაცრი მოთხოვნაა, შესაბამისად, უფრო ვრცელი ქრონომეტრაჟის ვიდეო ჩანაწერი არ იქნება მიღებული.